Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Vosse Rare Plants. Overname van informatie van de website is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: © Vosse Rare Plants en een link naar de welkom pagina op de website (https://vosserareplants.com/) of de specifieke pagina.

Vosse Rare Plants is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Vosse Rare Plants worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Vosse Rare Plants heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.